leyu竞技-公告行事历 https://www.yqssz.com/category/4ff50b83-38e0-11e9-87b2-005056c00008.htm “杭州教育”门户网站 zh-cn leyu竞技-leyu竞技学费公示 https://www.yqssz.com/article/detail/id51935058437726689807.htm leyu竞技 Thu, 26 May 2022 01:34:48 GMT leyu竞技-关于成立学校学术委员会的决定 https://www.yqssz.com/article/detail/c297716a-3975-11e9-9981-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:15:03 GMT leyu竞技-leyu竞技年级段长聘任 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977169-3975-11e9-9132-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:14:32 GMT leyu竞技-leyu竞技办2014教研组长 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977168-3975-11e9-af4e-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:14:05 GMT leyu竞技-leyu竞技中层聘任2014 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977167-3975-11e9-835b-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:13:07 GMT leyu竞技-2014(上)学年教研组长备课组长名单 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977166-3975-11e9-a165-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:12:42 GMT leyu竞技-2014年备课组长聘任 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977165-3975-11e9-bb18-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:12:09 GMT leyu竞技-2014学年班主任聘任 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977164-3975-11e9-83e8-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:09:45 GMT leyu竞技-leyu竞技2014学年度第一学期行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c2977163-3975-11e9-93f0-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 13 Oct 2014 12:08:49 GMT leyu竞技-leyu竞技2014学年(上)教育教学工作思路 https://www.yqssz.com/article/detail/c2974a8b-3975-11e9-8dc6-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 02 Sep 2014 02:40:40 GMT leyu竞技-leyu竞技实验室管理系统 https://www.yqssz.com/article/detail/c297237f-3975-11e9-9580-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 14 Oct 2013 03:12:24 GMT leyu竞技-leyu竞技2013下半年行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c297236c-3975-11e9-aca4-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 08 Oct 2013 02:55:02 GMT leyu竞技-leyu竞技中层聘任2013 https://www.yqssz.com/article/detail/c297236b-3975-11e9-90f7-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 08 Oct 2013 02:54:38 GMT leyu竞技-leyu竞技办2013教研组长 https://www.yqssz.com/article/detail/c297236a-3975-11e9-80dd-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 08 Oct 2013 02:54:10 GMT leyu竞技-leyu竞技班主任聘任2013学年 https://www.yqssz.com/article/detail/c2972369-3975-11e9-923f-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 08 Oct 2013 02:53:31 GMT leyu竞技-leyu竞技2013年备课组长聘任 https://www.yqssz.com/article/detail/c2972368-3975-11e9-843a-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 08 Oct 2013 02:51:35 GMT leyu竞技-关于聘任韩剑微等同志为备课组长的决定 https://www.yqssz.com/article/detail/c2972351-3975-11e9-ad4e-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 15 Oct 2012 01:24:34 GMT leyu竞技-关于成立学校校务公开监督小组的决定 https://www.yqssz.com/article/detail/c2972350-3975-11e9-9d98-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 15 Oct 2012 01:23:58 GMT leyu竞技-关于聘任林旭东等同志职务的决定 https://www.yqssz.com/article/detail/c297234f-3975-11e9-9322-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 15 Oct 2012 01:22:27 GMT leyu竞技-关于成立学校校务公开领导小组的决定 https://www.yqssz.com/article/detail/c297234e-3975-11e9-9085-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 15 Oct 2012 01:17:02 GMT leyu竞技-2008学年(下)第13周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296d51d-3975-11e9-a3d1-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 04 May 2009 01:06:38 GMT leyu竞技-2008学年(下)第七周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae7c-3975-11e9-82c6-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Thu, 26 Mar 2009 01:09:08 GMT leyu竞技-2008学年(下)第二周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae73-3975-11e9-b273-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 16 Feb 2009 02:21:38 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十九周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae6b-3975-11e9-94ec-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 05 Jan 2009 01:28:12 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十六周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae61-3975-11e9-8bb1-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 15 Dec 2008 01:26:11 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十五周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae5e-3975-11e9-8d3c-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 08 Dec 2008 01:55:05 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十四周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae5b-3975-11e9-b35b-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Mon, 01 Dec 2008 01:42:16 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十二周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae54-3975-11e9-8444-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Wed, 19 Nov 2008 01:24:31 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十一周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae53-3975-11e9-b657-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 11 Nov 2008 02:45:50 GMT leyu竞技-2008学年(上)第十周行事历 https://www.yqssz.com/article/detail/c296ae52-3975-11e9-be9f-005056c00008.htm 乐清市教育技术中心 Tue, 11 Nov 2008 02:44:23 GMT